Verpleegassistent

Play Video

Verpleegassistent

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

Deze training bestaat uit twee modules t.w. huishoudkunde en de verzorging.

In de 1e module huishoudkunde wordt de cursist opgeleid tot huishoudhulp. Deze huishoudhulp kan de cliënt ondersteunen en/ of kan huishoudelijke taken volledig uit handen nemen in een verpleegtehuis.  In de 2e module verzorging wordt de cursist opgeleid tot verpleeg- assistent. Deze verpleeg- assistent richt zich vooral op het werken in de praktijk. Hij/ zij plant en voert onder begeleiding de zorg van de patiënt uit op basis van standaarden en vaste richtlijnen.


Module 1 Huishoudkunde

De cursist kan bij module 1:

 • Op een hygiënische, veilige en kwalitatieve manier schoonmaakwerkzaamheden verrichten;
 • Zorgen voor de kleding (wassen, ophangen, strijken, opbergen) van de cliënt;
 • Maaltijden bereiden volgens het dieet, serveren en opdienen van maaltijden;
 • Communiceren met collega’s en leidinggevenden.


Module 2 Verzorging

De cursist kan bij module 2:

 • Zorg dragen voor de ziekenkamer van de patiënt;
 • Zorg dragen voor het bed van de patiënt;
 • Zorg dragen voor de hygiëne van de patiënt;
 • Helpen bij het aan- en uitkleden van de patiënt;
 • Zorg dragen voor de voeding van de patiënt en eventueel toedienen van voeding en vocht;
 • Een vochtbalans bijhouden;
 • Zorgen voor defecatie van de patiënt;
 • De patiënt vervoeren per rolstoel/ bed;
 • Een pols voelen/ tellen en lichaamstemperatuur van de patiënt opnemen;
 • De patiënt creatief bezighouden;
 • Mondeling rapporteren.

Vereisten vooropleiding:

 • N.O dipl. verzorging / vanaf LBGO 3e klas/Mulo 2e klas
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn


Deze training heeft een duur van 15 maanden (inclusief 4 mnd. stage)

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 4 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn er geen speciale PBM’s vereist.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com