VCA(Basis Veiligheid Checklist)

Play Video

VCA(Basis Veiligheid Checklist)

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

 

Deze training heeft als doel trainees kennis en vaardigheden tot verantwoord  en veiligheidsbewust werken, bij te brengen. M.a.w., de trainees bewust te maken van de mogelijke gevaren/risico’s die zich kunnen voordoen bij het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

 • Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 • Stimuleren van veilig gedrag
 • Veilig met gereedschap en machines
 • Struikelen en vallen
 • Werken op hoogte
 • Fysieke belasting
 • Horizontaal en verticaal transport
 • Elektriciteit
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand, ongevallen en explosies
 • Gevaren bij het werken in besloten ruimten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Vereisten vooropleiding:

 • LTS 2e klas/MULO 2e klas /LBGO 3e klas
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn

Deze training heeft een duur van ± 1 maand, 2 keren(per 3 uren) per week

Lesdagen:

maandag en woensdag

 

Geen

Het lesgeld bedraagt Srd.750,- per maand

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn er geen speciale PBM’s vereist.

Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com