Textiele werkvormen

Play Video

Textielewerkvormen

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

Deze training bestaat uit twee modules, t.w. stikster en eenvoudig dames- en heren kleding.

Bij module (1) één wordt de cursist opgeleid tot stikster. Deze stikster kan kledingstukken recht stikken.

Bij module (2) twee kan de cursist eenvoudige dames- en heren kleding maken.

De cursist kan bij module 1:

 • De naaimachine controleren en onderhouden;
 • Omgaan met de naaimachine;
 • De juiste houdingen aannemen bij het stikken;
 • Rechtstikken;
 • Bochten stikken;
 • Knoopsgaten maken en aannaaien, ritssluitingen inzetten;
 • Maat nemen en zomen;
 • Patronen begrijpen;
 • Strijken;
 • Samenwerken en instructies opvolgen zowel mondeling als schriftelijk.

De cursist kan bij module 2:

 • Veranderingen aanbrengen in het patroon;
 • Patronen tekenen;
 • Patroon op confectie basis klaarmaken;
 • Stof berekenen voor confectie basis.

Vereisten vooropleiding:

 • G.L.O 5e klas rapport 
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn

Deze training heeft een duur van 12 maanden(inclusief 2 maanden stage)

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn er geen speciale PBM’s vereist.

Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com