Stratenmaker

Play Video

Stratenmaker

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

 In deze module wordt een cursist opgeleid tot assistent stratenmaker en heeft de vaardigheid in het bestraten. Deze straten maker kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van eenvoudig tekeninglezen en met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. De assistent stratenmaker kan verhardingslagen van wegen e.d. volgens de regels van het kunst leggen en herstellen. 
Het gaat zowel om het leggen, voegen en verdichten van kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald verband op de onderlaag. Dit allemaal op assistent niveau (niveau 1).
 
De cursist is in staat de juiste veiligheidsvoorschriften na te leven t.a.v. :
 • Kleding en beschermingsmiddelen (P.B.M’s) ;
 • Veiligheid op de werkplek;
 • Gebruik van de machines en gereedschappen.
Theoretische kennis:
 • Lezen en interpreteren van eenvoudige tot detail tekeningen;
 • Kennis te beheersen over, baanmaken, straatkolk en trottoirkolk.
Praktische kennis van:
 • Maken van een kantlaag langs een opsluitband;
 • Maken van een kantlaag langs een trottoirband;
 • Maken van stroom laaggoot straten;
 • Een molgoot straten.
 • Gereedschappen kennis:
 • Correct gebruik van alle benodigde gereedschappen zoals :
 • kruiwagens, mokers, jalonrichter, duimstok, rolmaat etc.
Materialen kennis:
 • Eigenschappen en gebruik van materialen omschrijven;
 • Kennis hebben over verscheidene zand en- steen soorten.
 • Werknemers attitude:
 • Gehoorzaam opvolgen van mondelinge instructies;
 • Samenwerken in groepsverband;
 • Correcte werkhouding;
 • Effectief communiceren;
 • Zelf discipline tonen.

Vereisten vooropleiding:

 • GLO 5e rapport
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijnGLO

Deze training heeft een duur van 12 maanden(inclusief 2 maanden stage)

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn de volgende PBM’s vereist:

 • Werkkleding;
 • Handschoenen;
 • Schoenen.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com