PZ

Play Video
Personeelszaken

Deze afdeling moet een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en voeren van een consistent personeelsbeleid bij de SAO. Andere taken van deze afdeling zijn:

  • Draagt zorg voor het samenstellen en houden van Persoonlijke Dossier’s, personeelsverlof en ziektekaarten;
  • Het dagelijks bijhouden van de presentielijsten;
  • Het zorgdragenvoor de verwerkingen van bevorderingen en periodieke verhogingen op de personeelskaarten:
  • Het tijdig afgeven van gegevens ten behoeve van de loonadministratie, het verstrekken van werkgeversverklaringen;
  • Ziet erop toe dat de talenten c.q. kennis en vaardigheden van de werknemers optimaal worden benut;
  • Ondersteunt de directie bij het bereiken van een integratie tussen de organistatie, haar omgeving, haar cultuur en haar menselijke kwaliteiten;
  • Vervult een actieve rol bij de werving, selectie, promotie en plaatsing van werknemers;
  • Verleent bijstand aan hulpbehoevend personeel;
  • Adviseert de directie ten aan zien van de uitvoering van het personeelsbeleid.