Play Video

Oprichting

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), is opgericht in mei 1981 en is een werkarm van het Ministerie van Arbeid. Het SAO verzorgt vaktrainingen aan personen vanaf 16 jaar voor de arbeidsmarkt.

De grootste doelgroep bij de SAO is de voortijdige schoolverlaters. Deze groep meldt zich voornamelijk aan voor de reguliere dag trainingen. De belangrijkste activiteit bij de stichting is het verzorgen van vaktrainingen. Deze vaktrainingen zijn gericht op de competenties van de persoon.

De SAO is opgesplitst in 2 vakopleiding centra, vakopleiding centrum 2 enĀ  vakopleiding centrum 3 (VOC 2 en VOC 3). Op het vakopleiding centrum 3, worden de vaktechnische trainingen verzorgt en op het vakopleiding centrum 2, de training textiele werkvormen en verpleegassistent.

Missie

De Stichting is het instituut dat beroepsopleidingen aanbiedt aan personen vanaf 16 jaar. Dit gebeurt volgens internationale standaarden en is gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Visie

De SAO wil een belangrijke partner zijn van de overheid, instellingen en bedrijven door het aanbieden van gestandaardiseerde vakopleidingen op internationaal niveau en is daarmee een sleutelinstelling in de samenleving. De stichting wil een leidende rol spelen op de arbeidsmarkt door altijd een professionele opleiding te bieden.