OMO

Play Video
Onderzoek en Management Ondersteuning

Deze afdeling verricht managementactiviteiten onder andere onderzoek, planning en evaluatie ter ondersteuning van het uit te voeren beleid van SAO. Andere taken zij:

  • Het verrichten van onderzoek m.b.t. het gevoerde beleid op SAO voor eventuele bijstellingen teneinde gestelde doelen alsnog volgens plan te realiseren, het zij op korte, middellange dan wel lange termijn;
  • Het zorgdragen voor het verzamelen van data c.q statistieken in het bijzonder betreffende vakscholing c.q. vaktrainingen teneinde beleidsinformatie te produceren t.b.v de directie van SAO;
  • Het zorgdragen voor het geautomatiseerd verwerken en opslaan van onderzoeksgegevens, onderzoeksresultaten in het bijzonder per cursus;
  • Het zorgdragen voor het verstrekken van informatie aan de directie, passende in het kader van het vastgestelde c.q.uitgevoerde beleid van SAO;
  • Het zorgdragen voor het geven van adviezen aan de directie met betrekking tot een consistente beleidsvoering;
  • Het helpen ontwikkelen van werkbare werkmethoden teneinde efficientie te bewekstellign binnen de SAO.