Krachtinstallatie

Play Video

Krachtinstallatie

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

In de cursus krachtinstallatie leer je fase 1, fase 2 en fase 3 electromotoren besturen en aansluiten

 • Juist gebruik van electrische handgereedschappen
 • Juist gebruik van meetapparatuur
 • Hanteren van ampere-meter
 • Hanteren van universeel meter

Veilig werken

Vaktheorie

 • Opwekken van wisselspanning
 • Inductie
 • Wet van Ohm bij wisselspanning
 • Vermogen bij wisselstroom
 • Transformatoren
 • Gelijkstroomgeneratoren
 • Gelijkstroommotoren
 • Shunt motoren
 • Serie compound motor
 • Meerfasesysteem
 • Draaistroommotoren
 • Asynchroon motoren
 • Vermogen bij draaistroom motoren
 • Kortsluit anker motoren (KA)
 • Speciale kortsluit anker motoren (SKA)
 • Sleepring anker motoren (SA)
 • Eénfase motoren
 • Lezen en schetsen van tekeningen
 • Lezen van stuurstroom-installatie tekeningen
 • Hoofdstroom
 • Bedrading
 • Installatie
 • Symbolen

Praktijk

 • Installeren van 3 fase motor met werk-, bedieningsschakelaar
 • Installeren van 1 fase motor
 • Installeren van 3 fase motor met magneet schakelaar en werk schakelaar met drukknop bediening
 • Installeren van omkeerschakeling met ampere meter en afzonderlijk gelegde aardleiding
 • Maken en aansluiten van omkeerschakeling met zelfgemaakte draad bundels (drukknop bediening)
 • Installeren van omkeerschakeling met drukknop bediening
 • Installeren van omkeerschakeling met drukknop bediening en controle lampen op 2 plaatsen bedienbaar
 • Installeren van ster/driehoek schakelaar met handbediening
 • Maken en aansluiten van draadbundel voor automatische ster/driehoek schakelaar
 • Installeren van motor met automatische ster/driehoek schakelaar
 • Installeren van motor met omkeer ster/driehoek schakelaar
 • Installeren van motor met transportbaan systeem

Vereisten
Electro-huisinstallatie certificaat

Duur
150 uren

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn de volgende PBM’s vereist:

 • Werkkleding(kortemouw);
 • Veiligheidschoen met stalen neus;
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com