Kraamverzorging

Play Video

Kraamverzorging

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

De training Kraamverzorging dient als leidraad bij het proces van zorgverlening aan kraamvrouwen in en buiten het ziekenhuis.

Vakken:

 • Kraamverzorging
 • Kinderverzorging

Opbouw lesinhoud

 • Inleiding
 • Gechiedenis
 • Begripsbepaling
 • Kraambed en de pasgeborene
 • Borstvoeding
 • GVO /familieplanning
 • Plannen van de zorg

Toelatings vereisten:

Certificaat verzorgende beroepen

Duur training: 08 maanden

Orientatie stage: 02 weken

Verdiepingsstage : 02 maanden

De cursus omvat 08 maanden

Theorie: 3 uren per week per vak en 02 maanden praktijk

Tijdens de training worden 02 examens afgenomen: een theoretische en een praktijkexamen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn er geen speciale PBM’s vereist.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com