ICO

Play Video
Inplant Coordinating Officer-ICO

Deze afdeling moet zorgen voor ontwikkelen dan wel samenstellen alsmede implementeren van lespakketen c.q. lesmethoden in het kader van vaktrainingen op SAO.

  • Het zorgdragen voor het regelmatig verzamelen van lesmateriaal van de diverse trainingen van soortgelijke organisaties.
  • Het zorgdragen voor het peilen van de marktbehoefte aan trainingen in het kader van duurzame ontwikkeling.
  • Het zorgdragen voor het ontwikkelen en/of samenstellen dan wel actualiseren van lespakketen c.q.curricula ten behoeve van diverse vaktraingen.
  • Het zorgdragen voor het geven van ondersteuning bij het stagegebeuren van de cursisten, het geen gebeurd in samenspraak met de supervisor.
  • Draagt zorg voor het peilen van de marktbehoefte aan vaktrainingen.