IC

Play Video
Interne Controle

Deze afdeling moet efficiƫnt en effectief controleren dat de besteding en het beheer van gelden en alle (duurzame productie) middelen van SAO goed geschiedt.

  • Verder het zorgdragen voor het verrichten van controle werkzaamheden op de productie activiteiten;
  • Ook het zorgdragen voor het controleren van de verbruikersmaterialen, magazijnvoorraden en personeelsadministratie;
  • De afdeling moet controle werkzaamheden verrichten op de cursistenadministratie en inventarisatie werkzaamheden van alle kapitaalgoederen;
  • Tijdens C.L.A.D. onderzoeken moet deze afdeling de nodige assistentie verlenen;
  • Het zorgdragen voor het uitbrengen van rapporten c.q het geven van adviezen aan de Directeur van de SAO met betrekkking tot de veldbevindingen.