GaWaSa

Play Video

GaWaSa

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

Na het volgen van de training assistent gawasa installatiewerker, ben je in staat drinkwaterleidingen op correcte wijze en op maat te monteren. Je hebt de basisvaardigheden onder de knie die centraal staan in de gawasa techniek. Tevens kan je de juiste voorschriften in acht nemen qua veiligheid en milieu.

De cursist kan:

 • Installatiewerken uitvoeren aan waterleidingen en sanitair;
 • Reparatie- en onderhoudsbeurten uitvoeren aan hydrofoor;
 • Gebruik maken van juiste gereedschappen en apparatuur;

Tijdens deze basiscursus komen de volgende punten aan de orde:

 • primaire materiaalbewerking en-kennis;
 • werken met gereedschappen en machines
 • werken met kunststof en werken met koper, dunwandig en dikwandig;
 • warm-en koudbuigen, solderen, fitten, knellen en persen;
 • veiligheid binnen het eigen vakgebied;
 • tekeninglezen en begripsvorming symbolen, etc.

Vereisten vooropleiding:

 • GLO getuigschrift
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn

Deze training heeft een duur van 12 maanden(inclusief 2 maanden stage)

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn de volgende PBM’s vereist:

 • Werkkleding;
 • Handschoenen;
 • Schoenen.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com