FZ

Play Video
Financiële Zaken

Deze afdeling moet bewerkstelligen dat er een efficient en effectief financieel-, comptabel- en begrotingsbeheer middels toepassing van de algemene geldende financiële- en comptabele voorschriften, wetten en besluiten alsmede toezicht op het doelmatig aanwenden van de beschikbare kredieten op SAO. De Financiële afdeling houdt zich verder bezig met:

  • Het zorgdragen voor het opstellen van de jaarrekeningen;
  • Het zorgdragen voor autorisatie aanvragen;
  • Het zorgdragen voor een goede salaris- / loonadministratie c.q het juist en tijdig betaalbaar stellen van salarissen;
  • Het zorgdragen voor het op kwartaal basis afroepen van subsidiegelden:
  • Ook het zorgdragen voor het plegen van voor en na calculatie met betrekking tot betaalde opleidingen;
  • Het zorgdragen voor het geven van adviezen aan de directie betreffende financiële en comptabele begrotingsaangelegenheden.