Electro huisinstallatie

Play Video

Electro huisinstallatie

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

Na afronding van de cursus elektrische huisinstallaties heeft de cursist voldoende vakkennis over de werking hiervan om deze aan te leggen en storingen te verhelpen. Daarnaast kan hij/zij, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, verantwoord uitbreidingen doen op bestaande installaties en deze in gebruik nemen.

Dit betekent dat de cursist na afloop van de training over de volgende vaardigheden beschikt:

 • Electro Huisinstallatie 
 • Het kunnen vervangen, repareren en in gebruik nemen van componenten;
 • Het kunnen monteren en demonteren van apparatuur en componenten;
 • Het kunnen afstellen van apparatuur en componenten;
 • Het kunnen uittesten van de werking van een installatie;
 • Het kunnen opsporen van storingen en het zoeken naar een oplossing;
 • Het volgens kennis, de werking van installaties en apparatuur kunnen verklaren;
 • Het kunnen aflezen van schema- en tekening;
 • Het kunnen verklaren van de opbouw en werking van een installatie;
 • Het kunnen verklaren van de werking van apparatuur en componenten;
 • Het Inzicht hebben in relevante technische (basis)begrippen;
 • Het gebruik van meetapparatuur en gereedschappen;
 • Het kunnen vaststellen van een diagnose;
 • Het kunnen controleren van instellingen op afwijkingen;
 • Het kunnen Interpreteren van meetgegevens;
 • Het kunnen toepassen van schema´s en tekeningen.
 
 
 
 

Vereisten vooropleiding:

 • ETO. dipl./LBGO 2e klas/Mulo/LTS 2e klas
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn

Deze training heeft een duur van 12 maanden(inclusief 2 maanden stage)

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn de volgende PBM’s vereist:

 • Werkkleding;
 • Handschoenen;
 • Schoenen.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com