Defensive driving

Defensive Driving

Trainings inhoud:
Gevaren identificatie en Risico Analyse
Wat u moet weten:

1. Ongevallen en ongevalsoorzaken
2. Aanrijdingskrachten
3. Snelheidreactie en remmen
4. Remweg
5. Verloop van het remproces
6. Noodlandingen

De Chauffeur

1. Vermoeidheid
2. Alcohol en Drugs
3. Zithouding

Technische Voertuig kennis

1. Remsysteem
2. Manieren van remmen
3. Remmen in de bocht
4. Zichtbaarheid van het voertuig
5. Inspectie voor het rijden (BRAVO)

Module Sociale vaardigheden

I. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
II. Beroepshouding en klantgerichtheid
III. Communicatie

 

 • De trainee (hij of zij) moet ten minste de basisschool hebben doorlopen
 • De trainee (hij of zij) moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
 • De trainee neemt mee: zijn of haar ID kaart, een pen , potlood en een copie van zijn of haar geldig rijbewijs.
  Verder zijn er enkele voorwaarden:
  A. de training zal niet worden aangevangen alvorens alle deelnemers aanwezig zijn.
  B. de groep moet uit minimaal 10 deelnemers bestaan.

De trainingsduur is 2 dagen, en de tijden zijn van 16.00 uur tot 21.00 uur nm

Geen

De kosten per deelnemer is srd 500,- exclusief transport kosten voor de praktijk.

Geen

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn er geen speciale PBM’s vereist.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com