Computertrainingen

Play Video

Computertrainingen

Microsoft Windows 10

Wat is Windows? 

Windows is een grafische besturingssysteem met een multitasking karakter.

Cursus inhoud

 • Opstarten en afsluiten Windows 10 en PC
 • Taakbalk,
 • snelkoppelingen,
 • tijd
 • De muisknoppen,
 • slepen, klikken, dubbelklikken
 • Startmenu en bureaublad wijzigen
 • Werken met diverse programma’s
 • Systeeminstellingen, voorkeuren
  Minimaliseren en maximaliseren
 • Bureaublad en stijl aanpassen
 • Werken met vensters en werkbalk
 • Vormgeving achtergrond en scherm
 • Bestandsbeheer, archiveren, slepen
 • Kopiëren, verplaatsen, aanmaken mappen
 • Verwijderen bestanden, prullenbak, wijzigen

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Vereisten: GLO
Cursus duur: 1 week
Lesduur: 5 keer per week 2 uren

Micrsoft Word 

Microsoft Word is een geavanceerd tekstverwerkingsprogramma

Inhoud cursus

 • Inleiding Ms Word
 • Het scherm van Word
 • Het invoeren en corrigeren
 • Het bewaren van een document
 • Het plaatsen van een DropCap
 • Kopteksten en voetteksten
 • Het werken in kolommen
 • Bijzondere tekens
 • Sub-en superscript
 • Documenten samenvoegen
 • Document opmaak
 • Het afdrukken

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Vereisten: GLO
Cursus duur: 1 week
Lesduur: 5 keer per week 2 uren

————————————————-

Microsoft Excel 
Microsoft Excel is een rekenprogramma(ook wel kortweg spreadsheet genoemd)

Inhoud Ms. Excel

 • Inleiding Ms. Excel
 • Het scherm van Excel
 • Het opzetten van een eenvoudige spreadsheet
 • Formules
 • Het kopiëren en plakken van formules
 • Functiesoorten
 • Grafieken
 • Het opmaken
 • Het afdrukken.

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Vereisten: GLO
Cursusduur: 1 week
Lesduur: 5 keer per week 2 uren

————————————————-

Microsoft Access

Microsoft Access is een krachtig realtioneel databasemanagementsysteem, speciaal ontworpen voor de windowsomgeving.

Inhoud cursus

 • Inleiding Ms. Access
 • Tabellen
 • Queries
 • Formulieren
 • Rapporten
 • Het afdrukken

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Vereisten: GLO
Cursusduur: 1 week
Lesduur: 5 keer per week 2 uren

————————————————-

Microsoft Powerpoint

is een geavanceerd programma voor het maken van een grafische presentatie.

Inhoud cursus

 • Inleiding Powerpoint
 • Het scherm van Powerpoint
 • Het maken van een eenvoudige Powerpoint presentatie
 • Organigrammen
 • Het invoegen van grafieken in een presentatie
 • Het afdrukken.

Vereisten: GLO
Cursusduur: 1 week
Lesduur: 5 keer per week 2 uren

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Examen
Alle cursussen van de SAO worden afgesloten met een examen waarbij aan de geslaagden een certificaat wordt uitgereikt. Elke cursist heeft recht op één herkansing

Wat is Internet?

Het internet is een wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Request for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. Om het internet goed te laten werken, zijn afspraken gemaakt over protocollen voor gegevensuitwisseling tussen computers. Een van die protocollen is het Internetprotocol (IP).

Inhoud cursus

1. Het Internet
2. Toepassingen van het Internet
3. Internetaansluiting
4. De browser
5. Zoeken op het www
6. E-mail
7. De Internettaal

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Vereisten: GLO
Cursus duur: 1 week
Lesduur: 5 keer per week 2 uren

 

AutoCAD(Automatic Computer Aided Design)

AutoCAD is een programma waarmee technische tekeningen gemaakt kunnen worden.

Inhoud cursus

Introductie programmavenster en gebruiksomgeving:

 • Menuoverzicht, werkbalken, paletten, muisopties, functietoetsen
 • Tekenbestanden maken, open en bewaren
 • Basisprincipes CAD gebruik, eenheden en coördinaten
 • Het opzetten van tekeningen
 • Navigeren door tekeningen met zoom-en panfuncties
 •  2D tekencommando’s zoals line, polyline, arc, circle etc.

Vereisten: Mulo
Cursus duur:1,5- 2 maanden
Lesduur: 2 keer per week 2 uren

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Examen
Alle cursussen van de SAO worden afgesloten met een examen waarbij aan de geslaagden een certificaat wordt uitgereikt. Elke cursist heeft recht op één herkansing

IBM SPSS(Statistical Package for the Social Sciences)

Het programma SPSS(oorspronkelijk Statistical Package for the Social Sciences) is een professioneel software pakket voor statistische analyse dat een universeel toepassingsgebied kent.

Inhoud Cursus

 • Kennismaking met SPSS
 • Grafieken en berekeningen
 • Analyseren met SPSS
 • Het maken van een gegevensbedstand
 • Variabelen berekenen en indelen in klassen
 • Selecteren, sorteren en wegen van waarnemeningen
 • Het samenvoegen van gegevensbestanden met merge files
 • Het beschrijven van een variabele
 • Het maken van kruistabellen

Vereisten: middelbare statistiek
Cursusduur: 2 maanden
Lesduur: 2 keer per week 2 uren

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Examen
Alle cursussen van de SAO worden afgesloten met een examen waarbij aan de geslaagden een certificaat wordt uitgereikt. Elke cursist heeft recht op één herkansing

Inhoud van de cursus CompTIA A+

In de cursus CompTIA A+ leer je alles over de essentiële hardware-componenten van een computer. Daarnaast is er in de CompTIA A+-cursus aandacht voor randapparatuur, mobiele systemen en netwerken en voor de logische wijze van storingsverzoek binnen systemen en netwerken.

 • Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:
 • Personal computer hardware
 • Randapparatuur
 • Netwerkbegrippen
  • Netwerkconfiguratie
  • Storingen verhelpen
 • Operating systems
  • Systemen configureren
  • Beveiliging
 • Probleemoplossend werken
  Nieuwe ontwikkelingen

Deze training is opgebouwd uit 2 modules:
220-901 Hardware configuratie
220-902 Software configuratie

Bovenstaande modules zijn niet statisch. De modules worden steeds aangepast en zijn aangeduid met een code.

Lesmateriaal
Cursus handleiding

Vereisten: Mulo/LTS
Cursus duur: 3 maanden
Lesduur: 2 keer per week 6 uren

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com