CAB

Play Video
Cursisten Administratie en Begeleiding

Deze afdeling moet zorgen voor een adequate cursistenadministratie alsmede het verschaffen van vakgerichte informative.

  • Het verstrekken van vakgerichte informatie betreffende de verschillende vaktrainingen bij SAO;
  • Het correct inschrijven van ge├»nteresseerden en het plaatsen op de juiste vakrichting;
  • Het opzetten, actualiseren en updaten van het cursistenbestand;
  • Het stimuleren en begeleiden van de cursisten ten einde hun training succesvol af te ronden;
  • Draagt zorg voor het aanvragen en uitschrijven van certificaten.