Bouwvakker

Play Video

Assistent Bouwvakker

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

Deze vaktraining is opgesplitst in 2 modules aan de hand van de competenties van de cursist, namelijk (Module Nivo l & Module Nivo 2) De cursist wordt opgeleid tot Assistent Bouwvakker en heeft aan het eind van de opleiding kennis van de basis technieken en begrippen binnen de bouw. Deze cursist kan aan het eind van het traject een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van bouwtekeninglezen en met in achtneming van de nodige veiligheid.

Module 1: (NIVO 1) De cursist is in staat om de juiste veiligheidsvoorschriften na te leven t.a.v.:

 • Kleding;
 • Veiligheid op de werkplek.

Theoretische kennis:

 • Lezen en interpreteren van eenvoudige Bouw tekeningen

Gereedschappen kennis:

 • Basis kennis van gereedschappen;
 • Correct gebruik van alle bijbehorende gereedschappen;
 • Toepassen van alle opgedane theorie over gebruik van gereedschappen;
 • Hanteren van plamuurmes;
 • Hanteren van verf afbrander;
 • Hanteren van handschuurmachine.

 Materialen kennis

 • Eigenschappen en gebruik van materialen omschrijven;
 • Kennis van verschillende houtsoorten;
 • Kennis van verschillende balken en platen;
 • Samenstellen van beton;
 • Onderdelen van de bouw;
 • Basis kennis van fundering aanleggen;
 • Basis kennis van het construeren van stenen muren;
 • Basis kennis van het construeren van houten muren;
 • Algemene kennis en vaardigheden over schilderen;
 • Het aanleggen van eenvoudige betonnen vloer zonder bewapening.

Vereisten vooropleiding:

 • GLO 6e klas rapport
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn

Deze training heeft een duur van 12 maanden(inclusief 2 maanden stage)

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn de volgende PBM’s vereist:

 • Werkkleding;
 • Handschoenen;
 • Schoenen.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com