AZ

Play Video
Algemene Zaken

Deze afdeling moet zorgen voor een efficient en effectief algemeen logistiek beheer ten behoeve van een optimale uitvoering der werkzaamheden bij de SAO. Andere taken van deze afdeling:

  • Deze afdeling moet zorgen voor de aanschaf en distributie van middelen;
  • Het zorgdragen van postdistributie, adequate beheer, schoonmaak en bewaking van gebouwen, terreinen en inventaris;
  • Het distrubueren van aangevraagde middelen;
  • Het bij houden van een voorraadadministratie;
  • Verder wordt er contact onderhouden met alle afdelingshoofden en met de daarvoor in aanmerking komende functionarissen van SAO en extern met diverse overheidsinstellingen en particuliere instanties;