Junior graafmachine operator

Play Video

Junior graafmachine operator

Algemene doelstelling van de opleiding

Wat houdt deze training in?

In deze opleiding wordt je opgeleid tot junior graafmachine operator.


Inhoud

Introductie

 • Algemene informatie
 • Kennen van veiligheidssymbolen
 • Toepassen van veiligheidsprincipes bij operaties

Bediening

 • Identificeren van bediening
 • Omschrijving van de bediening

Veiligheidsinspektie

 • De omgeving
 • Diverse beveiligingsattributen

Walk around inspection

 • Pre-start inspection
 • After start inspection
 • Function inspection

Instrumenten

 • Meters/indicatoren/schakelaars

Bediening graafmachine

 • Start
 • Voorruit rijden
 • Van richting veranderen en zwenken (L&R)
 • Opheffen/zakken van de boom
 • Graven/verwijden van de graafarm
 • Bucket in/bucket uit
 • Bedieningstechnieken
 • Rijden naar open gebied
 • Egaliseren met clear-bucket
 • Graaf een trens met met graaf-bucket
 • Graven en dumpen op de grond
 • Graven en dumpen op een vrachtwagen
 • Oefenen met speciale bevestiging

Onderhoud

 • Insmeren met vet (grease)
 • Verversen van olie
 

Vereisten vooropleiding:

 • LTS 2e klas/MULO 2e klas /LBGO 3e klas
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn

Deze training heeft een duur van 3 maanden

Lesdagen:

maandag en woensdag

Aantal lesuren: 72

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn de volgende PBM’s vereist:

 • Werkkleding;
 • Handschoenen;
 • Schoenen.
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com