Assistent Constructiewerker

Play Video

Assistent Constructiewerker

 Wat houdt deze training in?

Algemene doelstelling van de module

In deze module wordt een cursist opgeleid tot Assistent Constructiewerker en heeft de vaardigheid in het maken van
kleine metaal constructies met in inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen. Tevens word de cursist alle nodige kennis t.a.v. het Elektrisch booglassen bijgebracht. Deze cursist kan aan het eind een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeningen lezen. Hij kan instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om las- en constructie fouten te voorkomen.

Veligheid
De cursist is in staat :
De juiste veiligheidsvoorschriften na te leven t.a.v. :

 • Kleding;
 • Veiligheid van werkplek;
 • EHBO en Brandblussers.

Theoretische kennis:

 • Lezen en interpreteren van eenvoudige tot detail tekeningen.

Gereedschappen kennis:

 • Het aansluiten en
 • bedienen van Lasapparatuur;
 • Het correct gebruik van alle bijbehorende gereedschappen;
 • Het toepassen van alle opgedane theorie over het gebruik van gereedschappen.

 Materialen kennis:

 • De eigenschappen en het gebruik van materialen kunnen omschrijven;
 • Een werkmethode opvolgen;
 • Nodige veiligheidsvoorschriften in acht nemen;
 • Werktekening kunnen gebruiken;
 • Keuze, gebruik en onderhoud van elektrische las benodigdheden
 • Elektrisch booglassen ;
 • Hechten en lassen van verbindingen;
 • Rechte lasrupsen op staalplaat;

Werknemers attitude:

 • Gehoorzaam opvolgen van mondelinge instructies;
 • Samenwerken in groepsverband;
 • Correcte werkhouding;
 • Effectief communiceren;
 • Zelf discipline tonen. 

Vereisten vooropleiding:

 • GLO 5e klas rapport
 • De cursist moet minimaal 16 jaar oud zijn

Deze training heeft een duur van 12 maanden(inclusief 2 maanden stage)

Aan het einde van een training zijn cursisten verplicht stage te lopen, in een door ons aangewezen bedrijf. De stage heeft een duur van 2 maanden. Gedurende de stage periode wordt de cursist gemonitord door een Interne begeleider van het stage bedrijf en een stage begeleider van de school. De stage is bedoeld om de vaardigheden en kennis die je tijdens de studie opdoet, in de praktijk te brengen.

Het lesgeld voor reguliere cursisten bedraagt Srd.80,- per maand

Het lesgeld voor klein zelfstandigen bedraagt Srd.120,- per maand. Tot klein zelfstandigen wordt gerekend een persoon vanaf 25 jaar of ouder. Klein zelfstandigen hebben de mogelijkheid om 3 dagen per week les te volgen. De dagen zullen in overleg met de instructeur besproken worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico’s aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Voor deze vakrichting zijn de volgende PBM’s vereist:

 • Werkkleding;
 • Handschoenen;
 • Schoenen.
 • Oordop
 • Veiligheidsbril
Met de nieuwe normaal wordt van elke cursist verwacht, dat zij zich houden aan de door de Overheid gestelde preventie maatregelen inverband met Covid-19. Elke student moet bij het  betreden van het schoolerf en gedurende de lessen een Mondkapje opdoen. De handen moeten regelmatig gereinigd worden.

De inschrijving vinden plaatst op het hoofdkantoor te Geyersvlijt aan de Difoestraat 29. Bij de inschrijving dient u te overleggen:

 • Een CBB uittreksel
 • Drie (3) Pasfoto’s
 • Copieen van schoolrapport/diploma’s(originele stukken overleggen)
 • Inschrijfgeld en lesgeld(lesgeld 3mnd.vooruit betalen)
 • Inschrijfgeld voor alle vakdisiplines bedraagt Srd.50,-

Voor de inschrijving dient u zich aan te melden bij de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding.

De procedure bij de inschrijving geschiedt middels een nummersysteem. De nummers zijn te verkrijgen via de afdeling CAB. Ze zijn voor de afdeling aan de muur opgehangen.

De registratie kan ook digitaal gebeuren, afhankelijk van de type vak training die u wilt volgen:

De inschrijvingsdagen:

 • maandag t/m vrijdag

Ons contact informaties
Telefoonnummers: 457644/451269, toestel 27
E-mail:sao_curadbeg@hotmail.com